Saxaborgaflyn

Saxaborgaflyn Borgafjäll. I sjön finns röding och öring.

Saxaborgaflyn är en sjö i Strömsunds kommun i Jämtland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 0,705 km² och ligger 663,7 m ö.h. Saxaborgaflyn ligger i Frostvikenfjällen Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Daimaån.

Delavrinningsområde
Saxaborgaflyn ingår i det delavrinningsområde (718796-145512) som SMHI kallar för Utloppet av Saxaborgaflyn. Medelhöjden är 765 m ö.h. och ytan är 8,66 km². Räknas de 5 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 46,06 km². Daimaån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 303 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (67 %) och kalfjäll (21 %). Avrinningsområdet har 0,71 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 8,2 %.

Saxaborgarflyn i Borgafjäll
Saxaborgarflyn

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE718700-145401

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.