Borgasjön / Buarkanjavrie

Borgasjön i Borgafjäll tillhör Borgafjälls KFO. I sjön finns lake, röding och öring

Borgasjön är en sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun i Lappland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 59,8 meter djup, har en yta på 16,6 km² och är belägen 469 m ö.h. Sjön avvattnas av vattendraget Fjällsjöälven (Sannarån).

Delavrinningsområde
Sjön ingår i det delavrinningsområde (719407-145832) som SMHI kallar för Utloppet av Borgasjön. Medelhöjden är 652 m ö.h. och ytan är 80,44 km². Räknas de 83 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 514,39 km². Fjällsjöälven (Sannarån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 294 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (50 %) och kalfjäll (27 %). Avrinningsområdet har 16,64 km² vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 20,7 %. Bebyggelsen i området täcker en yta av 0,59 km² eller 1% av avrinningsområdet.

Borgasjön i Borgafjäll

Källor:
VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
Wikipedia

Läs mer detaljerat: http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE718921-146298

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.