Svart pist

En svensk bedömning är framtagen av Naturvårdsverket där brantaste partiet med en sammanhängande horisontell längd av minst 50 meter eller flera branta partier som tillsammans upptar minst en 10-del av totala längden, bestämmer nedfartens svårighetsgrad.

2 nedfarter är svarta och ligger i Borgaliftens backar:
Mårdsvängen
Björnryggen

Svart svår
Svart = Upp till 45º lutning. För erfarna och avancerade åkare.

Utförsåkarens trafikregler

 • VAR UPPMÄRKSAM – VISA HÄNSYN
  Uppträd så att du inte riskerar att skada någon annan.
 • ANPASSA FARTEN
  och åksätt till terräng, utrustning, väderlek och din egen åkskicklighet.
 • VÄLJ ÅKRIKTNING
  Du som kommer uppifrån måste hålla undan för åkare som är framför dig
 • STARTA FÖRSIKTIGT!
  Kontrollera – uppåt och nedåt, att backen är fri innan du börjar åka.
 • STANNA BARA DÄR DU SYNS
  Måste du stanna – gör det där du syns väl och där andra kan köra om dig.
  Kör du omkull – lämna nedfarten fri så snabbt som möjligt.
 • KÖR OM MED MARGINAL
  Håll så stort avstånd att omkörd åkare har tillräckligt utrymme.
 • KLÄTTRA UPP VID SIDAN AV NEDFARTEN
  Klättra alltid upp vid sidan av nedfarten. Det är särskilt viktigt vid dålig sikt.
 • RESPEKTERA SKYLTAR
  Regler och anvisningar i backen är till för din och andras trivsel och säkerhet. Följ dem!
 • HJÄLP TILL
  Du måste hjälpa till vid olycksfall. Är du inblandad i en olycka måste du uppge namn och adress.
 • ANMÄL TILL PERSONALEN
  Gör anmälan till personalen om du upptäcker något hinder, fara eller olycksfall i lift eller i nedfarterna.

Den som bryter mot reglerna kan ställas till ansvar för detta!

Källa:
Wikipedia
SLAO.se

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.