Skola i Avasjö

De ”flyttande mindre folkskolorna” fungerade tidvis inte alls. Sedan Roland August Amonsson anmält till skolmyndigheten, att det inom Avasjö-Rissjö skolrote fanns ett trettiotal skolpliktiga barn, och att de flesta av dessa helt saknade skolundervisning, inrättades skola i Avasjö 1925. Skolan var hos Sjökvists längst västerut i byn. Skolan var i bruk tom vårterminen 1936. Under ”vattenfallstiden”, 1948-1953, fanns åter skola i byn, dels hos Sjökvists och dels i kapellet.

Då Dorotea kommun 1953 övertagit huvudmannaskapet (från Risbäcks församling) ansökte föräldrarna i Avasjö om att skola ånyo skulle inrättas i byn. Kommunen avslog ansökan, och i en ny framställan samma år skriver Olle Rolandsson: ”Skulle vår ansökan ännu en gång avslås anser vi oss oförhindrade att företaga de mest motbjudande stridsåtgärder”. Någon skola återupprättades dock ej i byn, varken då eller senare.

Skola i Avasjö, Borgafjäll
Skola i Avasjö, Borgafjäll

På fotot från 1952 ses skolbarn med lärare framför skolbyggnaden hos Sjökvists. Första raden: Helge Rolandsson, Ragnhild Rolandsson, Lennart Strömqvist, Edla Larsson och Åke Winter. Andra raden: Anita Persson, Astrid Fredriksson, Aina Rolandsson, Tage Löfström, Arne Isaksson och Ove Johannsson. Tredje raden: Annie Persson, Lärarinnan Signhild Haake och Mary Rolandsson.

Text: Elof Näslund

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.