Oskar Sjökvist på bygdens första slåttermaskin

Skogsbolaget Brunne AB köpte hela Avasjöhemmanet vid sekelskiftet 1800-1900 för att komma över skogen. Jordbruket kom då i förfall. Efter några år återsåldes delar av hemmanet till den tidigare ägarfamiljen och därefter skedde en betydande nyodling. Jämte jakt, fiske och skogsarbete var jordbruket mycket viktig för försörjningen under en stor del av 1900-talet. Så fanns t.ex. på sträckan Båtas-Storjola ett tjugotal ladugårdar i mitten av 1900-talet med kor, getter, får, grisar och höns, ofta också en häst.

Åren 1935-1938 fanns ett föreningsägt mejeri i Risbäck. Familjen Hagenvald i Avasjö hade t.ex. vid denna tid 17 getter och levererade mjölk till mejeriet. Man fick 8 öre litern för mjölken. Ordförande för mejeriföreningen var komminister Möllerberg. Då mjölkleverantörerna hade svårt att få betalt för mjölken utsågs Eugenia (Gena) Abrahamsson, Båtas, att åka till Risbäck och utkräva betalning. Hon fick dock inga pengar. Då hon gick från prästgården lär hon ha sagt: ”Det faller väl alltid ner någon lus i prästkappans veck”.

På fotot från ca 1940 ser vi Oskar Sjökvist på bygdens första slåttermaskin.

Text: Elof Näslund

 

Oskar Sjökvist på bygdens första slåttermaskin, Borgafjäll
Oskar Sjökvist på bygdens första slåttermaskin, Borgafjäll

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.