Mygg

Mygg kan vara besvärliga. 

De 10 vanligaste svenska stickmyggarterna enligt en undersökning från SVA.
(Nu med svenska namn):

 • Rödbrun höstmygga – Aedes cinereus
 • Sumpmygga – Coquillettidia richiardii
 • Tidig tömygga – Aedes punctor
 • Skogstömygga – Aedes communis
 • Vårsvämmygga – Aedes sticticus
 • Sommarskogsmygga – Aedes cantans
 • Sommarsvämmygga – Aedes vexans
 • Vinkelklomygga – Aedes excrucians
 • Vitsidig tömygga – Aedes rusticus
 • Grå tömygga – Aedes intrudens
Mygg i Borgafjäll

Myggor
Myggor är insekter inom ordningen tvåvingar (Diptera) vilka ofta har behandlats som en grupp och klassificerats som underordningen Nematocera. Genetiska studier har visat att denna gruppering är parafyletisk och inte utgör en naturlig grupp. Ännu har ingen fullständig monofyletisk klassificering för gruppen tvåvingar presenterats. Gruppen omfattar bland annat stickmyggor, fjädermyggor, harkrankar, knott, svidknott och gallmyggor. Gruppen karaktäriseras av tunna, segmenterade antenner och merparten har vattenlevande larver.

Det finns cirka 33 000 arter av myggor och av dessa är det bara ett fåtal arter som sticker eller biter. I dagligt tal är ”myggor” ofta synonymt med stickmyggor vilket är en familj inom gruppen. Av de cirka 2500 myggarter som finns i Sverige är endast ett trettiotal blodsugare.

Stick och bett
Vissa myggor kan sticka eller bita djur och människor, särskilt de i familjerna knott, svidknott och stickmyggor. Bland stickmyggorna är det oftast honan som sticker. Det är för att hon behöver protein till äggutvecklingen. Efter ett myggstick eller knottbett blir det små stickhål och hudrodnad. Det kan ibland bli en lätt svullnad runt omkring som kan svida och klia.

Oftast är detta helt ofarliga. Orsaken till varför det kliar är de salivämnen som myggan sprutar in som hindrar blodet att koagulera. Vårt eget immunförsvar reagerar på myggans saliv som resulterar i klåda och hudrodnad. Reaktionen på myggstick och knottbett varierar från person till person.

Snabbfakta om stickande mygg, knott och svidknott
Det är enbart honmyggorna som sticks och suger blod. Honorna behöver extra protein för att kunna producera ägg. Det finns över 3500 arter av stickmygg beskrivna i världen! I Sverige förekommer 47 av dessa arter.

 • Hanmyggorna kläcks före honmyggorna och lever upp till några veckor.
 • Honmyggornas livslängd upp till 2 månader.
 • Både hanmyggor och honmyggor behöver energi för att flyga. Den får de från blomnektar.
 • Stickmygg är mest aktiva i skymningen, även om det finns de arter som är aktiva dygnet runt.
 • Myggbettet är en allergisk reaktion på stickmyggans saliv. Hur stor reaktionen blir är individuell.
 • En stickande mygghona kan suga blod vid mer än ett tillfälle under sitt liv.
 • Stickmyggor attraheras av olika saker bland annat värme, koldioxid och olika luktämnen (det är dessa faktorer som dagens myggmaskiner försöker härma för att på konstgjort sätt attrahera mygg och sedan fånga in dem).
 • Stickmyggor kan, beroende på art, övervintra som ägg, larv och fullvuxen individ.
 • Mygghonor använder sig nästan uteslutande av doft och smaksignaler för att finna och identifiera lämpliga blodvärdar.
 • Myggor är mer eller mindre specialiserade och suger blod från kor, hästar eller människor.
 • Det finns 300–400 doftsignaler som produceras av människan, men myggorna verkar endast känna igen ett fåtal av dessa.
 • Människor, som är attraktiva för myggan, utsöndrade betydligt mindre mängd doftsignaler än vad de icke attraktiva människorna gör. Detta kan förklara att vissa människor blir myggbitna medan andra slipper undan.

Myggor i Sverige

Av de cirka 2500 myggarter som finns i Sverige är endast ett trettiotal blodsugare. I Sverige finns bara några enstaka kända sjukdomar som är kopplade till mygg, till exempel Ockelbosjukan. I Sverige finns flera arter av malariamyggor, som senast 1933 spred malaria i Sverige. De malariamyggor som lever i Sverige idag är inte infekterade av malariaparasiten, och är därför ofarliga. Malaria skulle eventuellt kunna etablera sig i Sverige igen om dessa myggor skulle sticka ett djur eller en person som bär på malariaparasiten.

Källor:
Biologisk Myggkontroll/Myggfri.nu/Wikipedia/Statens veterinärmedicinska anstalt
Wikipedia

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.