Avasjö kapell

Avasjö kapell är uppfört under åren 1950-1951, efter ritningar av arkitekt Ralph Erskine, Drottningholm samt arkitekterna Sören Wimmerström och Ulf Oelrik. Byggmästare var Sixten Wikbro från Högland.
Enligt byggnadsstyrelsens påpekanden skulle skorstenen dock placeras på motsatta sida i utbyggnaden detta p.g.a. brandrisk och luftdrag. Även dopfunt, belysningsarmatur och antependium har Ralph Erskine ritat.

En öppen klockstapel finns inom bogårdsmuren strax väster om kapellet. Kyrkklockan, ”Lillklocka”, är från 1862 och är skänkt från Risbäcks kyrka. Det första förslaget till klockstapel godkändes inte av Byggnadsstyrelsen. Utanför kapellet kan man njuta av den storslagna utsikten mot Norra Borgafjällen, norr om kapellet. Kapellplatsen avgränsas i alla väderstreck med en bogårdsmur av kallmurad natursten.

Exteriören har inte förändrats sedan byggnadstiden och inte heller interiören har genomgått några större förändringar
sedan kapellet byggdes, däremot har altartavlan på korväggen tillkommit 1977. Tavlan har fjällmotiv och är målad av Kerstin Jansson.

Kyrkorådet har under 2013 beslutat att överta kapellet som en gåva från Avasjö kapellstiftelse, detta enligt stiftelsens önskemål samt dess stadgar.

https://www.svenskakyrkan.se/dorotea-risback/avasjo-kapell

Avasjö kapell är ett kapell som tillhör Dorotea-Risbäcks församling i Luleå stift. Kapellet ligger i Borgafjäll i Dorotea kommun.
Kapellet uppfördes 1950 efter ritningar av Ralph Erskine, Sören Wimmerström och Ulf Oelrik. Byggnaden har en stomme av trä och ytterväggar klädda med stående träpanel. På ytterväggarna finns ett brunt listverk som får kapellet att likna ett korsvirkeshus. Byggnaden täcks av ett brant valmat sadeltak.
Väster om kapellet finns en fristående klockstapel med öppen konstruktion.
Inventarier

  • Dopfunt, belysningsarmatur och antependium är tillverkade efter ritningar av Ralph Erskine.
  • Altartavlan med fjällmotiv på korväggen är målad av Kerstin Jansson och tillkom 1977.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Avasj%C3%B6_kapell

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.