Allemansrätten

Det här gäller vid olika aktiviteter
Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke.

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Vandra, cykla eller rida
Du får vandra, cykla eller rida i naturen. Men du får inte passera över tomter, skogsplanteringar, åkrar eller annan mark med grödor. Tomter är området nära gårdar och bostadshus där de som bor har rätt att inte bli störda. Om du korsar en hage, måste du vara noga med att stänga grindarna efter dig. Undvik att cykla eller rida på stigar där terrängen är mjuk och marken är känslig. Du får inte rida i markerade eller uppåkta skidspår.

Motorfordon och privata vägar
Du får inte köra bil, motorcykel eller moped på mark som inte är täckt med snö. Det gäller all mark, alltså även stigar, parkvägar eller i motionsspår. Du får bara köra snöskoter om det inte finns risk för att du skadar skogen eller marken under snön. I vissa områden är det helt förbjudet att köra snöskoter förutom på leder avsedda för snöskoter. Det är inte heller tillåtet att köra med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke. Det är tillåtet att vandra och cykla på privata vägar.

Tält och husvagn
Man får tälta i naturen någon natt. För att tälta längre tid på samma plats eller med flera tält, krävs markägarens tillåtelse. Du måste också få tillstånd för att parkera din husvagn längs en privat väg. Det är inte tillåtet att köra med en husbil eller husvagn utanför vägar, till exempel längs en strand eller på en åker.

På vattnet
Du får åka båt, ankra och tillfälligt förtöja vid strand, gå iland och bada vid stränderna, utom i närheten av bostadshus Var uppmärksam på att det finns fågelskyddsområden och andra skyddade områden där det kan vara förbjudet att åka båt eller gå i land. Dessa områden är uppmärkta med skyltar.

Fiske
Du får fiska fritt med spö och vissa andra handredskap längs kusterna och i våra fem största sjöar. Men för att fiska i andra sjöar, krävs fiskekort eller annat tillstånd. Det fria fisket inkluderar ej nätfiske, angelfiske, trolling eller dragrodd. Inte heller inkluderas laxfiske vid Norrlandskusten.

Hundar
Lämna djurs bon och ungar i fred. Det är förbjudet att störa eller skada de vilda djuren. Mellan 1 mars och 20 augusti, medan djuren har ungar, får hundar inte springa lösa i naturen. Under resten av året måste du ha din hund under uppsikt medan du är ute i naturen. I många friluftsområden och i skärgården, är det vanligt att hundarna måste vara kopplade.

Eld
Under sommaren är det vanligt med eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Under annan tid är det tillåtet att göra upp eld om man gör det med stor försiktighet och försäkrar sig om att elden släcks. Elda inte direkt på berghällar – de spricker sönder.

Bär, svamp och blommor
Du får plocka bär, svampar och blommor som inte är fridlysta. Men det är förbjudet att fälla träd och buskar utan tillstånd, bryta grenar och kvistar, ta bort bark eller på annat sätt skada träden.

Ta med dig soporna
Det är förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen. Krossat glas, tomburkar, plast, fiskelina eller annat skräp förstör upplevelsen i naturen och kan skada både människor och djur.

Skyddad natur

I skyddad natur, som nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. Även på andra ställen, till exempel i friluftsområden, kan det finnas lokala regler. Här är symbolen som visar på skyddade områden.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.